« Kol 2:18 List do Kolosan 2:19 Kol 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie dzierżąc się głowy, zktórego wszytko ciało przez stawy i powiązania dodane i spojone roście do wzrostu Bożego.
2.WUJEK.1923A nie trzymając się głowy, z którego wszystko ciało przez spojenia i związania zrządzone i spoinie złączone, rośnie na pomnożenie Boże.
3.RAKOW.NTA nie trzymając się głowy, z którego wszytko one ciało przez spojenia i związania zrządzone i spólnie złączone, roście wzrostem Bożym.
4.GDAŃSKA.1881A nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc i wespół spojone będąc, rośnie wzrostem Bożym.
5.GDAŃSKA.2017A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym.
6.JACZEWSKIa nauboczu zostawiał głowę, która ożywia i utrzymuje całe ciało i do stanu je doskonałości prowadzi.
7.SYMONa nie trzyma się głowy, z której wszystko ciało, przez ustawy i spojenia zasilane i społem związane, przysparza sobie wzrostu, jaki mu Bóg daje.
8.DĄBR.WUL.1973a nie trwając przy głowie, z której całe ciało spojeniami i wiązaniami opatrzone i razem złączone wzrasta na pomnożenie Boże.
9.DĄBR.GR.1961Taki bowiem nie trwa przy głowie, z której całe ciało spojeniami i wiązaniami opatrzone i razem złączone wzrasta na pomnożenie Boże.
10.TYSIĄCL.WYD5nie trzyma się mocno Głowy - [to jest Tego], z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rozrasta się Bożym wzrostem.
11.BRYTYJKAA nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.
12.POZNAŃSKAnie podporządkowuje się (wtedy) Głowie. A Jej całe Ciało zawdzięcza pożywienie i powiązanie w całość, dzięki zespalającym członkom wzrasta, (sprawcą zaś tego) wzrostu jest Bóg.
13.WARSZ.PRASKAnie mający żadnej łączności z Chrystusem, z którego przecież całe Ciało, istniejące i utrzymywane w całości dzięki powiązaniu poszczególnych członków, wyrasta i powiększa się [ciągle] Bożym wzrostem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a nie trzyma się silnie głowy, Chrystusa, z powodu którego całe ciało rośnie wzrostem Boga, zaopatrywane i zespalane poprzez stawy, i więzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa lekceważą Głowę, dzięki której całe ciało, wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna, rośnie Bożym wzrostem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nie trzyma się głowy, z której całe ciało jest zaopatrywane i spajane stawami i ścięgnami, rosnąc wzrostem Boga.