« Kol 2:13 List do Kolosan 2:14 Kol 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zmazawszy który na nas (był) cyrograf naukami, który nam był przeciwny; i odjął ji z pośrzodku, przybiwszy ji do krzyża.
2.WUJEK.1923Zmazawszy, który był przeciwko nam cyrograf dekretu, który był nam przeciwny, i ten zniósł z pośrodku, przybiwszy go do krzyża:
3.RAKOW.NTWymazawszy on przeciw nam cyrograf w ustawach należący, który był przeciwny nam, i on odjął z pojśrzodku, przybiwszy go do krzyża.
4.GDAŃSKA.1881Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża;
5.GDAŃSKA.2017Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;
6.JACZEWSKIzniszczył on nieprzyjazny nam cyrograf, będący między nim i nami i do krzyża go przybił;
7.SYMONzmazał przeciwny nam cyrograf z ustawami jego, i całkiem go zniszczył, przybiwszy do krzyża:
8.DĄBR.WUL.1973Zmazał tekst skierowanego przeciw nam dekretu i zniszczył go przybiwszy do krzyża,
9.DĄBR.GR.1961Zmazał tekst, zawierający dekrety przeciw nam wymierzone, i zniszczył go przybiwszy do krzyża,
10.TYSIĄCL.WYD5skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
11.BRYTYJKAWymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
12.POZNAŃSKAwymazując bezpowrotnie obciążający nas skrypt dłużny. To właśnie, co przemawiało przeciwko nam, usunął przygwoździwszy do krzyża.
13.WARSZ.PRASKAi zniszczył zapis naszych długów, zaciągniętych wskutek przekraczania różnych nakazów, i to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przybiwszy do krzyża.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W stosunku do nas unieważnił zapis decyzji sądowych, który był nam przeciwny; zatem usunął go z centrum, przez przygwożdżenie do krzyża.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań - skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wymazał obciążający nas zapis dłużny, wynikający z ustaw, który był przeciwko nam i usunął go ze środka, przybijając go gwoździem do krzyża;