« Kol 2:9 List do Kolosan 2:10 Kol 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który jest głową wszelkiego księstwa i władze.
2.WUJEK.1923I jesteście w nim napełnieni, który jest głową wszelkiego księztwa i zwierzchności,
3.RAKOW.NTI jesteście w onym napełnieni, który jest głową wszelkiego Księstwa i zwierzchności.
4.GDAŃSKA.1881I jesteście w nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności,
5.GDAŃSKA.2017I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;
6.JACZEWSKIod niego mamy wszelkie dary; on jest głową wszelkiego księztwa i władzy;
7.SYMONw nim wy też zostaliście napełnieni, boć on głową wszystkich księstw i władz:
8.DĄBR.WUL.1973I jesteście napełnieni w nim, bo on jest głową wszystkich księstw i zwierzchności.
9.DĄBR.GR.1961I w nim jesteście napełnieni, bo on jest głową wszystkich księstw i zwierzchności.
10.TYSIĄCL.WYD5a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
11.BRYTYJKAI macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
12.POZNAŃSKAA wy, dzięki łączności z Nim, uczestniczycie w tej Pełni. Jest On Głową wszelkiej zwierzchności i potęgi.
13.WARSZ.PRASKAa wy macie wszystko przez to, że stanowicie jedno z Tym, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także w nim jesteście napełnieni; a on jest głową każdego stanowiska i mocy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim też dostąpiliście napełnienia, w Tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.I jesteście w Nim napełnieni; On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,