« Rzym 7:14 List do Rzymian 7:15 Rzym 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo co działam nieznam. Bo nie co chcę to czynię, ale czego nie nawidzę, to czynię.
2.WUJEK.1923Albowiem co czynię, nie rozumiem; bo nie, co dobrego chcę, to czynię; ale złe, którego nienawidzę, ono czynię.
3.RAKOW.NTAbowiem co sprawuję, nie znam; bo nie co chcę, to działam, ale co nie nawidzę, to czynię.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam; bo nie, co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię.
5.GDAŃSKA.2017Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię.
6.JACZEWSKIJa sam siebie nie rozumiem: nie czynię bowiem tego, co uważam za dobre, ale to, czem się brzydzę i co mam za złe.
7.SYMONbo tego, co czynię, nie rozumiem. Nie czynię dobrego, którego chcę, ale złe, którego nienawidzę, to czynię.
8.MARIAWICIBo co czynię, nie rozumiem. Albowiem nie to czynię, co chcę czynić dobrego, ale to czynię, czego nienawidzę, złe, to czynię.
9.DĄBR.WUL.1973Nie rozumiem bowiem tego, co czynię. Bo nie to czynię, co zamierzam dobrego, lecz to czynię, co znienawidziłem jako złe.
10.DĄBR.GR.1961Nie rozumiem bowiem tego, co czynię. Bo nie to czynię, co zamierzam, lecz to czynię, czego nienawidzę.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę to właśnie czynię.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.
13.POZNAŃSKANie umiem bowiem pojąć tego, co czynię. Nie czynię tego, co chcę, lecz to czynię, czego nienawidzę.
14.WARSZ.PRASKANie rozumiem tego, co czynię: nie czynię bowiem tego, czego pragnę, lecz dopuszczam się tego, czego przecież nienawidzę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie rozumiem, któremu czynię; bo nie czynię Temu, któremu sobie życzę, ale czynię temu, którego nienawidzę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę.
17.TOR.PRZ.Albowiem czynię to, czego nie rozumiem; bo robię nie to, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę.