« Rzym 7:10 List do Rzymian 7:11 Rzym 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo grzech wziąwszy pochop przez zapowiedź, zwiódł mię, i przez nię zabił.
2.WUJEK.1923Bo grzech wziąwszy przyczynę przez przykazanie, zwiódł mię i przez nie zabił.
3.RAKOW.NTAbowiem grzech pochob wziąwszy przez ono przykazanie, oszukał mię, i przez nie zabił mię.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż grzech, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, zawiódł mię i przez nie zabił mię.
5.GDAŃSKA.2017Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.
6.JACZEWSKIbo namiętność, korzystając z prawa, przywiodła mnie do grzechu i zabiła mnie.
7.SYMONGrzech bowiem wziąwszy pochop z przykazania, zwiódł mię, i przez nie zabił mię.
8.MARIAWICIalbowiem grzech, wziąwszy powód z przykazania, zwiódł mię i przez nie zabił mię.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem grzech wykorzystując przykazanie zwiódł mię i przez nie pozbawił mię życia.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem grzech, wykorzystując przykazanie, zwiódł mnie i przez nie pozbawił mnie życia.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć.
12.BRYTYJKAAlbowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.
13.POZNAŃSKAGrzech bowiem, który doznał podniety i wskutek przykazania zwiódł mnie, wskutek niego też mnie uśmiercił.
14.WARSZ.PRASKAAlbowiem skłonność do grzechu rozbudzona wskutek przykazania uwiodła mnie i wskutek owego przykazania zabiła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo grzech, kiedy otrzymał punkt wyjścia z przykazania, omamił mnie i przez nie zabił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGrzech skorzystał dzięki przykazaniu z okazji, zwiódł mnie i za jego pośrednictwem zabił.
17.TOR.PRZ.Grzech bowiem, skorzystał z okazji przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.