« Mat 2:7 Ewangelia Mateusza 2:8 Mat 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A posyłając je do Bethlehema rzekł: Idźcie pytajcie się pilno o pacholęciu, a gdy najdziecie oznajmicie mi, że i ja szedszy pokłonię się jemu.
2.WUJEK.1923I posławszy je do Bethlehem, rzekł: Idźcie a wywiadujcie się pilno o dzieciątku; a gdy najdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił się jemu.
3.RAKOW.NTI posławszy je do Bethleem, rzekł: Poszedszy, pilnie się badajcie o onym dzieciątku, a gdy najdziecie, opowiedzcie mi, abym i ja przyszedszy pokłonił się jemu.
4.GDAŃSKA.1881A posławszy je do Betlehemu, rzekł: Jechawszy, pilnie się wywiadujcie o tem dzieciątku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił mu się.
5.GDAŃSKA.2017A posyłając ich do Betlejem, powiedział: Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI posławszy je do Betlehem, rzekł: Idźcie a wywiadujcie się pilno o dzieciątku: a gdy znajdziecie oznajmicie mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił się jemu.
7.SZCZEPAŃSKII wysyłając ich do Betlejem, rzekł: Idźcie i rozpytujcie się pilnie o Dzieciątku, a gdy znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon.
8.GRZYM1936Idźcie i pilnie dopytujcie się o dziecię, a gdy znajdziecie, dajcie mi o tem znać, abym mógł i ja udać się doń z pokłonem.
9.DĄBR.WUL.1973A odsyłając ich do Betlejem, rzekł: Idźcie, a wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja, przybywszy, pokłonił się jemu.
10.DĄBR.GR.1961A odsyłając ich do Betlejem rzekł: Gdy tam będziecie, wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a jeżeli znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przybywszy pokłonił się jemu.
11.TYSIĄCL.WYD5A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon.
12.BRYTYJKAI posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon.
13.POZNAŃSKAi posyłając ich do Betlejem, powiedział: - Idźcie i wypytujcie się dokładnie o to Dziecko, a kiedy Je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pokłonić się Jemu.
14.WARSZ.PRASKAA potem wysłał ich do Betlejem, mówiąc: Idźcie, wypytujcie dokładnie o Dziecię, a gdy tylko Je znajdziecie, dajcie mi znać, ażebym i ja także mógł pójść i złożyć Mu pokłon.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a posławszy ich do Betlejem, powiedział: Wyruszcie i pilnie się wypytajcie o to dziecię; a gdybyście znaleźli, donieście mi, abym i ja, gdy przybędę oddał mu pokłon.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami: Idźcie, odszukajcie to Dziecko, a gdy Je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć Mu hołd.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wysyłał ich do Betlejem, powiedział: Idźcie i dokładnie wypytajcie się o to dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon.