« Mat 2:6 Ewangelia Mateusza 2:7 Mat 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Herod potajemnie przyzwawszy Czarnoksiężniki, pytał u nich pilno czasu ukazanej gwiazdy.
2.WUJEK.1923Tedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadował od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała.
3.RAKOW.NTTedy Herod potajemnie wezwawszy onych Mędrców, pilnie się wywiadował od nich, czasu onej okazanej gwiazdy.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadywał od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas to Herod, wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie ich wypytywał o czas pojawienia się gwiazdy.
8.GRZYM1936Wtedy Herod wezwał potajemnie magów i wypytywał się ich o czas ukazania się gwiazdy, a żegnając ich w drogę do Betlejem, powiedział:
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców dokładnie dowiedział się od nich o czasie gwiazdy, która się im ukazała.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie mędrców dokładnie dowiedział się od nich o czasie, w którym ukazała się gwiazda.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
12.BRYTYJKAWówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.
13.POZNAŃSKAWtedy Herod, wezwawszy potajemnie magów, wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy
14.WARSZ.PRASKAWtedy Herod, przywoławszy potajemnie Mędrców, wypytywał ich dokładnie, kiedy się gwiazda ukazała.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Herod wezwał potajemnie tych mędrców i pilnie się od nich wywiedział o czas, w którym się ukazała gwiazda,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie dowiedział się od nich o czas ukazania się gwiazdy.