« Mat 2:5 Ewangelia Mateusza 2:6 Mat 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo tak napisano przez Proroka: A ty Bethlehemie Efrato, nieciaśniejszy jesteś w tysiącoch Judskich; z ciebie mi wynidzie, który panować będzie nad ludem Israelskim.
2.WUJEK.1923I ty Bethlehem, ziemio Judzka! z żadnéj miary nie jesteś najpodlejsze między książęty Judzkiemi; albowiem z ciebie wynidzie wódz, któryby rządził lud mój Izraelski.
3.RAKOW.NTI ty Bethleem ziemio Judska, żadną miarą namniejsze nie jesteś między wodzami Judskimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który paść będzie on lud mój Izrael.
4.GDAŃSKA.1881I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski.
5.GDAŃSKA.2017A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei, z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI ty Betlehem ziemio Judzka z żadnej miary nie jesteś najpodlejsze między książęty Judzkiemi: albowiem z ciebie wynijdzie wódz, któryby rządził lud swój Izraelski.
7.SZCZEPAŃSKI"A ty Betlejem, Judy ziemico, zgołaś nie najmniejsze pośród osad judzkich; albowiem z ciebie wynijdzie władca, który rządzić będzie lud mój izraelski".
8.GRZYM1936I ty, Betlejem, ziemio judzka, nie jesteś ostatnie pośród grodów Judy, bo z ciebie wyjdzie wódz, który będzie rządził lud mój Izraelski.
9.DĄBR.WUL.1973I ty, Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który by rządził ludem moim izraelskim.
10.DĄBR.GR.1961I ty Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który będzie rządził ludem moim izraelskim.
11.TYSIĄCL.WYD5A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.
12.BRYTYJKAI ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.
13.POZNAŃSKAA ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie "jesteś najmniejsze z książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który będzie pasterzem mego ludu izraelskiego".
14.WARSZ.PRASKAA ty Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze z pokoleń Judy. Z ciebie przecież wyjdzie Władca, który będzie pasterzem Izraela, ludu mojego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ty, Betlejemie, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami Judy; bowiem z ciebie wyjdzie Wódz, który będzie prowadził mój lud Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książąt Judy; z ciebie bowiem wyjdzie przywódca, który paść będzie lud mój – Izrael.