« Mat 2:3 Ewangelia Mateusza 2:4 Mat 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zebrawszy wszytki Arcyoffiarniki i księżą ludu, pytał u nich gdzieby się Chrystus rodzić miał.
2.WUJEK.1923I zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i Doktory ludu, dowiadował się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
3.RAKOW.NTI zgromadziwszy wszytkie przedniejsze Ofiarowniki i uczone w Piśmie z ludu, wywiadował się od nich gdzieby się Christus narodził.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić.
5.GDAŃSKA.2017Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i doktory ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
7.SZCZEPAŃSKIZwołał tedy wszystkich przed niej szych kapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzieby się miał Chrystus narodzić?
8.GRZYM1936I zwoławszy wszystkich wyższych kapłanów oraz uczonych ludu, pytał się ich, gdzie miał się Chrystus narodzić.
9.DĄBR.WUL.1973I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
10.DĄBR.GR.1961I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
11.TYSIĄCL.WYD5Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
12.BRYTYJKAI zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?
13.POZNAŃSKAWezwał więc wszystkich arcykapłanów i nauczających lud Prawa i wypytywał ich, gdzie się ma Mesjasz narodzić.
14.WARSZ.PRASKAZwołał tedy wszystkich najwyższych kapłanów i uczonych w Piśmie spośród całego ludu i wypytywał ich, gdzie miał się narodzić Mesjasz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zbierając wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się ma Chrystus narodzić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców Prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus.
17.TOR.NOWE.PRZ.I gdy zebrał razem wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie, wypytywał się ich, gdzie jest narodzony Mesjasz.