« Mat 2:22 Ewangelia Mateusza 2:23 Mat 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszedszy wprowadził się do miasta rzeczonego Nazaret; (aby się spełniło co rzeczono przez proroki, iż Nazareyskim zwan będzie.)
2.WUJEK.1923A przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazareth, aby się wypełniło, co rzeczono jest przez proroki: Iż Nazarejskim będzie nazwany.
3.RAKOW.NTI przyszedszy tam, wprowadził się do miasta nazwanego Nadzareth, aby się wypełniło co powiedziano przez Proroki: Iż Nadzareyczykiem nazwan będzie.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano przez proroki: Iż Nazarejczykiem nazwany będzie.
5.GDAŃSKA.2017A przyszedłszy, mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków: Będzie nazwany Nazarejczykiem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez proroki: iż Nazarejskim będzie nazwany.
7.SZCZEPAŃSKIPo przybyciu zaś osiadł w miasteczku, zwanem Nazaret, aby się wypełniła przepowiednia prorocza, iż Jezus Nazarejczykiem zwan będzie.
8.GRZYM1936a przybywszy tu, zamieszkał w mieście zwanem Nazaret, iżby się wypełniło słowo proroków, że Nazarejskim zwan będzie.
9.DĄBR.WUL.1973I przyszedłszy zamieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków, że Nazareńczykiem będzie nazwany.
10.DĄBR.GR.1961I przyszedłszy zamieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków, że Nazarejczykiem będzie nazwany.
11.TYSIĄCL.WYD5Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.
12.BRYTYJKAA przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.
13.POZNAŃSKAI zamieszkał tam w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło to, co powiedzieli Prorocy: Nazarejczykiem będzie nazwany.
14.WARSZ.PRASKAPrzybywszy tam, osiadł w mieście zwanym Nazaret. I oto tak miała się spełnić przepowiednia proroków: Będzie nazwany Nazarejczykiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przyszedł, mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, że będzie nazwany Nazarejczykiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdzie osiedlił się w Nazarecie. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazaretańczykiem.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przyszedł, zamieszkał w mieście, które jest nazywane Nazaret, aby wypełniło się to, co powiedziano przez proroków: Zostanie nazwany Nazarejczykiem.