« Mat 2:21 Ewangelia Mateusza 2:22 Mat 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy usłyszał że Archelaus królował nad Judską (ziemią) miasto Heroda ojca swego, bał się tam iść, a oznajmienie wziąwszy we śnie, zaszedł wstrony Galilskie.
2.WUJEK.1923A usłyszawszy, iż Archelaus królował w Żydowskiéj ziemi miasto Heroda, ojca swego, bał się tam iść; a napomniony we śnie, ustąpił w strony Galilejskie.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy, iż Archelaus króluje w Judskiey ziemi miasto Heroda ojca swojego, bał się tam odejść, lecz obwieszczony będąc we śnie, ustąpił w strony Galileyskie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judzkiej ziemi na miejscu Heroda, ojca swego, bał się tam iść; ale napomniany będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony Galilejskie;
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei w miejsce Heroda, swego ojca, bał się tam iść. Ale będąc napomniany przez Boga we śnie, odszedł w strony Galilei.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA usłyszawszy, iż Archelaus królował w Żydowskiej ziemi miasto Heroda ojca swego, bał się tam iść: a napomniony we śnie, ustąpił w strony Galilejskie.
7.SZCZEPAŃSKIDowiedziawszy się jednak, że w Judei panował Archelaus, na miejscu ojca swego Heroda, bał się tam iść; a pouczony <objawieniem> we śnie, udał się w strony galilejskie.
8.GRZYM1936Ale posłyszawszy, że Archelaus królował w ziemi żydowskiej po ojcu swym Herodzie, bał się tam iść; ostrzeżony we śnie, zwrócił swe kroki ku krainie Galilejskiej,
9.DĄBR.WUL.1973Posłyszawszy zaś, że Archelaus panował w Judei po Herodzie, bał się tam iść. A napomniany we śnie, poszedł w strony galilejskie.
10.DĄBR.GR.1961Posłyszawszy zaś, że Archelaus panował w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. A napomniany we śnie, udał się w strony galilejskie.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei.
12.BRYTYJKAAle gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei.
13.POZNAŃSKAPonieważ jednak usłyszał, że Archelaos został po swoim ojcu, Herodzie, królem w Judei, bał się tam iść. A pouczony we śnie udał się do ziemi galilejskiej.
14.WARSZ.PRASKALecz gdy się dowiedział, że w Judei rządzi po śmierci swego ojca, Heroda, Archelaus, bał się tam iść. Na polecenie otrzymane we śnie udał się do Galilei.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy usłyszał, że w Judei króluje Archelaus, na miejscu swojego ojca Heroda, bał się tam iść; zaś otrzymawszy we śnie ostrzeżenie, skręcił w strony Galilei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei, jako następca Heroda, panuje jego syn Archelaos. To go zniechęciło do udania się w tamte strony. Ostrzeżony we śnie, odszedł w okolice Galilei,
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje nad Judeą w miejsce Heroda, swojego ojca, bał się tam wrócić; ale ostrzeżony przez Boga we śnie, oddalił się w strony Galilei.