« Mat 2:20 Ewangelia Mateusza 2:21 Mat 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on wstawszy wziął pacholę i matkę jego i przyszedł do ziemie Israelskiej.
2.WUJEK.1923Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemie Izraelskiéj.
3.RAKOW.NTA on wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemie Izraelskiey.
4.GDAŃSKA.1881A on wstawszy, wziął do siebie dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej.
5.GDAŃSKA.2017Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przybył do ziemi izraelskiej.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtóry wstawszy, wziął dziecię i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej.
7.SZCZEPAŃSKIA on powstał, wziął Dziecię i Matkę Jego, i przybył do ziemi izraelskiej.
8.GRZYM1936Obudziwszy się więc, wziął dziecię i matkę jego i wrócił do ziemi żydowskiej.
9.DĄBR.WUL.1973A on powstawszy wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej.
10.DĄBR.GR.1961A on powstawszy ze snu, wziął dziecię i matkę jego i wrócił do ziemi izraelskiej.
11.TYSIĄCL.WYD5On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
12.BRYTYJKAWstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej.
13.POZNAŃSKAA on wstał, zabrał Dziecko i Jego matkę i przyszedł do ziemi izraelskiej.
14.WARSZ.PRASKAWstał tedy, wziął Dziecię i Matkę Jego i przybył do ziemi izraelskiej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc on wstał, wziął dzieciątko oraz jego matkę, i przyszedł do ziemi Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef spakował więc rzeczy Dziecka oraz Jego matki i ruszył w drogę powrotną.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wstał więc, wziął dziecię oraz Jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela.