« Mat 2:16 Ewangelia Mateusza 2:17 Mat 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Tedy się spełniło co rzeczono od Jeremiasza proroka mówiącego:
2.WUJEK.1923Tedy się wypełniło, co jest rzeczone przez Jeremiasza proroka, mówiącego:
3.RAKOW.NTTedy się wypełniło co powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego:
4.GDAŃSKA.1881Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza:
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się wypełniło, co jest rzeczono przez Jeremiasza proroka mówiącego:
7.SZCZEPAŃSKIWówczas to spełniły się słowa proroka Jeremiasza, który powiada:
8.GRZYM1936Wtedy się wypełniła przepowiednia Jeremjasza proroka, który powiedział:
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas wypełniło się, co jest powiedziane przez Jeremiasza Proroka, mówiącego:
10.DĄBR.GR.1961Wówczas wypełniło się, co jest powiedziane przez Jeremiasza Proroka:
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
12.BRYTYJKAWówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:
13.POZNAŃSKAWtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz:
14.WARSZ.PRASKAI tak wypełniła się przepowiednia proroka Jeremiasza, który mówił:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez proroka Jeremiasza, mówiącego:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza:
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego: