« Mat 2:14 Ewangelia Mateusza 2:15 Mat 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Aby się spełniło co rzeczono od Jehowy przez Proroka mówiącego: z Micraimu wyzwałem syna mego.)
2.WUJEK.1923I był tam aż do śmierci Herodowéj: aby się spełniło, co powiedziano jest od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem Syna mojego.
3.RAKOW.NTI był tam aż do skończenia Herodowego, aby się wypełniło co powiedziano od Pana przez Proroka mówiącego: Z Eiptu wyzwałem syna mojego.
4.GDAŃSKA.1881I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: Z Egiptum wezwał syna mego.
5.GDAŃSKA.2017I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: Z Egiptu wezwałem mego syna.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI był tam aż do śmierci Herodowej: aby się spełniło co powiedziano jest od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego.
7.SZCZEPAŃSKII pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniła zapowiedź Pana w słowach proroka: »Z Egiptu wezwałem Syna swego«.
8.GRZYM1936i został tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło słowo Pańskie przez proroka podane: Z Egiptu wezwałem syna mego.
9.DĄBR.WUL.1973I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedziane jest od Pana przez Proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego.
10.DĄBR.GR.1961I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez Proroka: Z Egiptu wezwałem syna mojego.
11.TYSIĄCL.WYD5tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.
12.BRYTYJKAI przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.
13.POZNAŃSKAPrzebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co Pan powiedział przez proroka: "Z Egiptu wezwałem mojego syna".
14.WARSZ.PRASKAgdzie też został aż do śmierci Heroda. W ten sposób miało się wypełnić słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a był tam aż do śmierci Heroda; aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem mego Syna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka: Z Egiptu wezwałem mojego Syna.
17.TOR.NOWE.PRZ.I był tam aż do śmierci Heroda, aby wypełniło się to, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem swojego syna.