« Mat 2:13 Ewangelia Mateusza 2:14 Mat 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on wstawszy wziął pacholę i matkę jego w nocy, i szedł do Micraimu, i był tam aż do skonania Herodowego.
2.WUJEK.1923Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.
3.RAKOW.NTA on wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i ustąpił do Eiptu.
4.GDAŃSKA.1881Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;
5.GDAŃSKA.2017Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtóry wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy: i uszedł do Egiptu.
7.SZCZEPAŃSKIA on powstał, wziął Dziecię i Jego Matkę nocą, i udał się do Egiptu.
8.GRZYM1936Obudziwszy się tedy, wziął dziecię i matkę w nocy i schronił się do Egiptu
9.DĄBR.WUL.1973A on powstał, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.
10.DĄBR.GR.1961A on wstawszy wziął dziecię i matkę jego i w nocy uszedł do Egiptu.
11.TYSIĄCL.WYD5On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
12.BRYTYJKAWstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
13.POZNAŃSKAJózef wstał w nocy, zabrał Dziecko i Jego matkę i uciekł do Egiptu.
14.WARSZ.PRASKAWstał zatem Józef, wziął jeszcze w nocy Dziecię i Matkę Jego i udał się do Egiptu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc on wstał, wziął w nocy dzieciątko oraz jego matkę, i uszedł do Egiptu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef zatem wstał, spakował rzeczy Dziecka oraz Jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wstał więc, wziął w nocy dziecię oraz Jego matkę i odszedł do Egiptu.