« Mat 2:11 Ewangelia Mateusza 2:12 Mat 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oznajmienie wziąwszy we śnie, żeby się niewracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do swej krainy.
2.WUJEK.1923A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojéj.
3.RAKOW.NTA obwieszczeni będąc we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą ustąpili do krainy swojej.
4.GDAŃSKA.1881Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.
5.GDAŃSKA.2017Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili się do krainy swojej.
7.SZCZEPAŃSKIA pouczeni <objawieniem> we śnie, aby nie zbaczać do Heroda, inną wrócili drogą do krainy swej.
8.GRZYM1936A przestrogę wziąwszy we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili się do swojego kraju.
9.DĄBR.WUL.1973A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej.
10.DĄBR.GR.1961A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej.
11.TYSIĄCL.WYD5A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
12.BRYTYJKAA ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.
13.POZNAŃSKAA otrzymawszy we śnie polecenie, by nie wracali do Heroda, inną drogą odeszli do swego kraju.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zostali we śnie pouczeni, by nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz otrzymali we śnie ostrzeżenie, aby nie wracać do Heroda; zatem inną drogą powrócili do swej krainy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOstrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zostali ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej krainy.