« Mat 2:10 Ewangelia Mateusza 2:11 Mat 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I weszli w dom, a naleźli pacholę z Marią matką jego. I padając kłaniali się mu. A otworzywszy skarby swe, przynieśli mu dary: złoto i kadzidło i mirrę.
2.WUJEK.1923I wszedłszy w dom, naleźli dziecię z Maryą, matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu, a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrhę.
3.RAKOW.NTA przyszedszy w dom naleźli ono dzieciątko z Maryą matką jego, i upadszy pokłonili się jemu, i otworzywszy skarby swoje, przynieśli mu dary: złoto i kadzidło i mirrhę.
4.GDAŃSKA.1881I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI wszedłszy w dom, naleźli dziecię z Maryą matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu: a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę.
7.SZCZEPAŃSKIA wszedłszy do domu, znaleźli Dziecię razem z Maryą, Matką Jego, i upadli na twarz i hołd Mu złożyli; otworzywszy zaś skarby swe, ofiarowali Mu dary: złoto <i> kadzidło i mirrę.
8.GRZYM1936I wszedłszy do domu, znaleźli dziecię z Marją, matką jego, a padłszy na kolana, cześć mu oddali; otworzywszy zaś dary swoje, złożyli mu w dani złoto, kadzidło i mirę.
9.DĄBR.WUL.1973I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu. A otworzywszy skarby swe ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
10.DĄBR.GR.1961I wszedłszy w dom, zobaczyli dziecię z Maryją, matką jego i upadłszy, pokłonili się jemu. A otworzywszy szkatuły swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
11.TYSIĄCL.WYD5Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
12.BRYTYJKAI wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.
13.POZNAŃSKAKiedy zaś weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego matką Maryją. Upadli na twarz i złożyli Mu hołd. I otworzywszy szkatuły ofiarowali złoto, kadzidło i mirrę.
14.WARSZ.PRASKAA gdy weszli do środka, zobaczyli Dziecię z Maryją, Matką Jego. Upadli tedy na kolana i oddali Mu hołd, a potem, otworzywszy swe szkatuły, złożyli w darze: złoto, kadzidło i mirrę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy weszli do rodziny, ujrzeli dzieciątko z Marią, jego matką, więc upadli oraz oddali mu pokłon; a gdy otworzyli swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWeszli zatem do domu, spotkali tam Dziecko wraz z Jego matką Marią, upadli przed Nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy weszli do domu, zobaczyli dziecię z Marią, matką Jego, a gdy upadli, oddali Mu pokłon i otworzyli swoje skarby, i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.