« Mat 1:25 Ewangelia Mateusza 2:1 Mat 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się narodził Jesus w Bethlehemie Judskiem, we dnioch Heroda Króla, oto Czarnoksiężnicy od wschodu przyszli do Jeruszalima mówiąc: Gdzie jest, który się narodził Król Judski?
2.WUJEK.1923Gdy się tedy narodził Jezus w Bethlehem Juda, we dni Heroda króla: oto Mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy,
3.RAKOW.NTA gdy się Jezus narodził w Bethleem Judskim, we dni Heroda Króla; oto Mędrcy od Wschodnich stron przyszli do Jerozolimy,
4.GDAŃSKA.1881A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
6.SOŁOWEYCZYK.MATGdy się tedy narodził Jezus w Betlehem Juda, we dni Heroda króla: oto Mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy się narodził Jezus w Betlejem judzkiem, za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy,
8.GRZYM1936Gdy się narodził Jezus w Betlejem Judzkiem za czasów Heroda króla, oto Mędrcy przybyli ze Wschodu, pytając się:
9.DĄBR.WUL.1973Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Judzkim, za dni króla Heroda, oto przybyli Mędrcy ze Wschodu do Jerozolimy
10.DĄBR.GR.1961Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Judzkim, za dni króla Heroda: oto przybyli mędrcy ze Wschodu do Jerozolimy
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
12.BRYTYJKAGdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za czasów króla Heroda, zjawili się w Jerozolimie magowie ze Wschodu.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy Jezus przyszedł na świat za czasów króla Heroda w Betlejem judzkim, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy, za dni króla Heroda, Jezus narodził się w judzkim Betlejem, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze Wschodu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: