« DzA 7:38 Dzieje Apostolskie 7:39 DzA 7:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Któremu niechcieli posłuszni być ojcowie naszy, ale odegnali (ji,) i nawrócili serca swe do Eiptu.
2.WUJEK.1923Któremu nie chcieli być posłuszni ojcowie nasi; ale odrzucili i odwrócili się sercem swem do Egiptu,
3.RAKOW.NTKtóremu nie chcieli posłuszni być Ojcowie naszy, ale odrzucali, i odwracali się sercami swymi do Egiptu;
4.GDAŃSKA.1881Któremu nie chcieli posłuszni być ojcowie nasi; ale go odrzucili i obrócili się sercy swemi do Egiptu.
5.GDAŃSKA.2017Lecz nasi ojcowie nie chcieli mu być posłuszni, ale odepchnęli go i zwrócili swoje serca ku Egiptowi.
6.JACZEWSKIale ojcowie nasi słuchać go nie chcieli, i odtrącili go, i serce swoje zwrócili do Egiptu,
7.SZCZEPAŃSKIWszelako ojcowie nasi nie chcieli go słuchać, lecz odrzucili go, i myśli swe skierowali do Egiptu,
8.MARIAWICIktóremu nie byli posłuszni ojcowie nasi, ale wzgardzili nim i zwrócili się sercem swojem do Egiptu,
9.DĄBR.WUL.1973Ale ojcowie nasi nie chcieli być mu posłuszni, lecz go odepchnęli i sercem swoim zwracali się ku Egiptowi
10.DĄBR.GR.1961Ale ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i sercem swoim zwracali się ku Egiptowi
11.TYSIĄCL.WYD5Nie chcieli go słuchać nasi ojcowie, ale odepchnęli go i zwrócili serca ku Egiptowi.
12.BRYTYJKALecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi,
13.POZNAŃSKAOjcowie nasi nie chcieli go jednak słuchać, ale odepchnęli go, zwracając swe serca ku Egiptowi.
14.WARSZ.PRASKALecz nasi ojcowie nie chcieli go słuchać: odtrącili go i zwrócili swe serca ku Egipcjanom,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu nie zechcieli być posłuszni nasi przodkowie, ale Go odepchnęli od siebie oraz zwrócili swe serca do Egiptu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJemu nasi ojcowie nie chcieli być posłuszni. Jego odsunęli i w swoich sercach zwrócili się w stronę Egiptu.
17.TOR.PRZ.Jemu nie chcieli być posłuszni nasi ojcowie; ale go odepchnęli i zawrócili swoimi sercami w stronę Egiptu,