« Mat 17:9 Ewangelia Mateusza 17:10 Mat 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytali go uczniowie jego mówiąc: Cóż przeto księża mówią, iż Heliasz musi przyść pierwej?
2.WUJEK.1923I pytali go uczniowie, mówiąc: Cóż tedy Doktorowie zakonni powiadają, iż Eliasz musi pierwéj przyjść?
3.RAKOW.NTI pytali go uczniowie jego, mówiąc: Cóż tedy uczeni w Piśmie powiedają, iż Eliaszowi trzeba przyść pierwej?
4.GDAŃSKA.1881I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że ma Elijasz pierwej przyjść?
5.GDAŃSKA.2017I pytali go jego uczniowie: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?
6.SOŁOWEYCZYK.MATI pytali go uczniowie, mówiąc: Cóż tedy Doktorowie zakonni powiadają, iż Eliasz musi pierwej przyjść?
7.SZCZEPAŃSKII zapytali Go uczniowie, mówiąc: Czemuż tedy uczeni twierdzą, że Eliasz wpierw ma się zjawić?
8.MARIAWICII pytali Go uczniowie, mówiąc: Czemu tedy nauczyciele Zakonni powiadają, że Eliasz musi pierwej przyjść?
9.GRZYM1936A uczniowie zapytali go: Dlaczego uczeni zakonni mówią że najpierw ma przyjść Eljasz?
10.DĄBR.WUL.1973I pytali go uczniowie jego mówiąc: Czemuż tedy uczeni w Piśmie twierdzą, że Eliasz ma przyjść pierwej?
11.DĄBR.GR.1961I zapytali go uczniowie jego mówiąc: Czemuż zatem uczeni w Piśmie twierdzą, Że Eliasz ma przyjść pierwszy?
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zapytali Go uczniowie: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?
13.BRYTYJKAI pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?
14.POZNAŃSKAUczniowie zapytali Go: - Dlaczego to nauczyciele Pisma mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?
15.WARSZ.PRASKAWtedy zapytali Go uczniowie: Dlaczego uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pytali go jego uczniowie, mówiąc: Dlaczego więc, uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas uczniowie zadali Mu pytanie: Dlaczego więc znawcy Prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz?
18.TOR.PRZ.I zapytali Go uczniowie Jego, mówiąc: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz?