« DzA 6:8 Dzieje Apostolskie 6:9 DzA 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I powstali niektórzy z s[z]koły, którą zwano Libistow, i Kyreneyskich, i Aleksandryiskich, i tych (co) z Cylicyej, i Azyej, gadając się z Stefanem.
2.WUJEK.1923I powstali niektórzy z bóżnice, którą zowią Libertynów i Cyrenejczyków i Alexandryanów i tych, którzy byli z Cylicyi i z Azyi, gadając się z Szczepanem.
3.RAKOW.NTI powstali niektórzy z zgromadzenia nazwanego Libertynów i Cyrenejczyków, i Alexandryanów, i onych którzy byli z Cylicyey, i z Azyey, sprzeczać się z Stefanem.
4.GDAŃSKA.1881I powstali niektórzy z tych, którzy byli z bóżnicy, którą zowią Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjanów, i tych, którzy byli z Cylicyi i z Azyi, gadając z Szczepanem.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy niektórzy z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków oraz tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem.
6.JACZEWSKIniektórzy zaś z Żydów, należący do synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców, synagogą Cyrenską i synagogą Aleksandryjską, a także i ci, co byli z Cylicyi i Azyi powstali, i poczęli się wdawać w spory z tym dyakonem,
7.SZCZEPAŃSKITo też niektórzy z bóżnicy, zwanej libertyńską i cyrenejską i aleksandryjską, i z tych, co pochodzili z Cylicyi i z Azyi, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem;
8.MARIAWICII powstali niektórzy z bożnicy, którą zowią Libertyńską, i Cyrenejską i Aleksandryńską; i tych, którzy byli z Cylicyi i z Azyi, spierając się ze Szczepanem.
9.DĄBR.WUL.1973Toteż wystąpili niektórzy z synagogi, zwanej Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy byli z Cylicji i Azji, aby rozprawiać ze Szczepanem.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas wystąpili niektórzy z synagogi, zwanej (synagogą) Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy byli w Cylicji i Azji, aby rozprawiać ze Szczepanem.
11.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy zaś z synagogi zwanej [synagogą] Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków,i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem.
12.BRYTYJKANiektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem.
13.POZNAŃSKAWtedy podjęli z nim dyskusję niektórzy ludzie, należący do synagogi Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, mieszkańcy Cylicji i Azji.
14.WARSZ.PRASKAWtedy niektórzy z synagogi Libertynów, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, postanowili rozprawić się ze Szczepanem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz powstali niektórzy z bóżnicy zwanej Libertynów, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków i tych z Cylicji oraz Azji, i rozprawiali ze Szczepanem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas zebrali się niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, do której należeli też Cyrenejczycy, Aleksandryjczycy oraz ludzie pochodzący z Cylicji i Azji, i rozprawiali ze Szczepanem.
17.TOR.PRZ.Powstali jednak niektórzy z synagogi, zwaną synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i z Cylicji i Azji, dyskutując ze Szczepanem.