« DzA 6:13 Dzieje Apostolskie 6:14 DzA 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo słyszeliśmy go mówiącego, iż ten Jesus Nazareyski, rozruszy miejsce to i odmieni obyczaje, które podał nam Moiżesz.
2.WUJEK.1923Albowiemeśmy go słyszeli mówiącego: Iż Jezus Nazareński ten zburzy to miejsce i odmieni podania, które nam podał Mojżesz.
3.RAKOW.NTAbowiemeśmy słyszeli go mówiącego: Iż Jezus on Nadzarethski ten zepsuje miejsce to, i odmieni obyczaje, które podał nam Moyzesz.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeśmy go słyszeli mówiącego: Iż ten Jezus Nazareński zburzy to miejsce i odmieni ustawy, które nam podał Mojżesz.
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nam przekazał Mojżesz.
6.JACZEWSKI"Słyszeliśmy, mówili oni, jak ten człowiek twierdził, że Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni podania zostawione nam przez Mojżesza".
7.SZCZEPAŃSKIsłyszeliśmy bowiem, jak mówił, że ten Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał.
8.MARIAWICIAlbowiem słyszeliśmy go, gdy mówił: Że Jezus Nazareński zburzy to miejsce i odmieni podania, które nam podał Mojżesz.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem słyszeliśmy go mówiącego, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni ustawy, które nam nadał Mojżesz.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem słyszeliśmy go, gdy mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni ustawy, które nam nadał Mojżesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał.
12.BRYTYJKASłyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał.
13.POZNAŃSKASłyszeliśmy bowiem, jak mówił, że Jezus z Nazaretu, zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które dał nam Mojżesz".
14.WARSZ.PRASKASłyszeliśmy bowiem, jak mówił, że Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i poznosi obyczaje, które nam przekazał sam Mojżesz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem usłyszeliśmy go jak mówił, że ten Jezus Nazarejczyk zniesie to miejsce oraz zmieni zwyczaje, które przekazał nam Mojżesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłyszeliśmy, jak mówi, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje przekazane nam przez Mojżesza.
17.TOR.PRZ.Słyszeliśmy go bowiem jak mówił, że ów Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które przekazał nam Mojżesz.