« DzA 6:10 Dzieje Apostolskie 6:11 DzA 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy poduszczyli męże mówiące, iż słyszeliśmy go mówiącego rzeczy bluźnierskie na Moiżesza, i (na) Boga.
2.WUJEK.1923Tedy naprawili męże, którzyby mówili że go słyszeli mówiącego słowa bluźnierskie przeciw Mojżeszowi i Bogu.
3.RAKOW.NTTedy poduszczyli męże powiedające: Iżeśmy słyszeli go mówiącego słowa bluźnierskie przeciw Moyzeszowi i Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy naprawili mężów, którzy powiedzieli: Myśmy go słyszeli mówiącego słowa bluźniercze przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: Słyszeliśmy, jak mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu.
6.JACZEWSKIPodstawili tedy mężów, którym kazali ogłaszać, że z ust jego słyszeli bluźnierstwo przeciwko Mojżeszowi i Bogu.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy podsunęli mężów twierdzących, że słyszeli, jak on miotał bluźnierstwa na Mojżesza i Boga.
8.MARIAWICITedy podesłali mężów, którzyby mówili, że go słyszeli mówiącego bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy podsunęli ludzi mówiących, że słyszeli, jak wypowiadał on słowa bluźniercze przeciw Mojżeszowi i przeciwko Bogu.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy podstawili ludzi mówiących: Słyszeliśmy, jak wypowiadał on słowa bluźniercze przeciw Mojżeszowi i Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu.
12.BRYTYJKAWtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu;
13.POZNAŃSKApodstawili ludzi, aby zeznali: "Słyszeliśmy, jak rzucał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu".
14.WARSZ.PRASKAPrzekupili więc ludzi, którzy oświadczyli: Słyszeliśmy, jak ten bluźnił przeciwko Mojżeszowi i Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy podsunęli mężów, co twierdzili: Usłyszeliśmy go, gdy mówił bluźniercze słowa względem Mojżesza i Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodstawili zatem osoby, które zeznały: Usłyszeliśmy, jak wypowiada bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi oraz Bogu.
17.TOR.PRZ.Wtedy podstawili mężów, którzy powiedzieli: Słyszeliśmy go jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu.