« Rzym 6:7 List do Rzymian 6:8 Rzym 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśliśmy umarli z Christusem, wierzymy, że i żyć będziemy znim.
2.WUJEK.1923A jeśliżeśmy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż wespół téż z Chrystusem żyć będziemy.
3.RAKOW.NTA jeśliśmy umarli z Christusem, wierzymy iż też żyć będziemy z nim;
4.GDAŃSKA.1881Jeźliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z nim żyć będziemy,
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć;
6.JACZEWSKIGdy więc dla grzechu umarliśmy z Chrystusem: to miejmy nadzieję, że i z Chrystusem żyć będziemy.
7.SYMONA jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy, że wespół z Chrystusem żyć też będziemy:
8.DĄBR.WUL.1973Jeśliśmy jednak z Chrystusem umarli, wierzymy, że również z Chrystusem żyć będziemy
9.DĄBR.GR.1961Jeśliśmy jednak z Chrystusem umarli, wierzymy, że również z Chrystusem żyć będziemy,
10.TYSIĄCL.WYD5Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,
11.BRYTYJKAJeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
12.POZNAŃSKAJeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że również żyć z Nim będziemy.
13.WARSZ.PRASKAPonieważ zaś współumarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Chrystusem również żyć będziemy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że przez niego będziemy razem żyć.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć,
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że razem z Nim żyć będziemy.