« 3Jan 1:8 3 List Jana 1:9 3Jan 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pisał(bym) zborowi, ale który miłuje przełożeństwo (u) nich Diotrefes, nieprzyjmuje nas.
2.WUJEK.1923Pisałbym był snadź kościołowi; ale ten, który miłuje przodkowanie między nimi Dyotrephes, nie przyjmuje nas.
3.RAKOW.NTPisałem Zborowi; ale który miłuje przodowanie między nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas.
4.GDAŃSKA.1881Pisałem do zboru waszego; ale Dyjotrefes, który chce być przedniejszy między nimi, nie przyjmuje nas.
5.GDAŃSKA.2017Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.
6.JACZEWSKIMiałem o tem napisać do Wiernych, ale Dyotrefes, któremu o pierwszeństwo idzie, jest nam niechętny.
7.MARIAWICIPisałbym zapewne do Kościoła, ale ten, któryby rad mieć między wami prymat, Diotrefes, nie przyjmuje nas.
8.DĄBR.WUL.1973Napisałbym może i do Kościoła, ale ten Diotrefes, który wśród nich przewodzi, nie przyjmuje nas.
9.DĄBR.GR.1961Napisałem też do Kościoła, ale Diotrefes, ten który lubi przewodzić wśród nich, nie przyjmuje nas.
10.TYSIĄCL.WYD5Napisałem kilka słów do wspólnoty, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.
11.BRYTYJKANapisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas.
12.POZNAŃSKANapisałem kilka słów do Kościoła, lecz Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, nie uznaje nas.
13.WARSZ.PRASKANapisałem krótki list do całej gminy, ale Diotrefes, który pragnie występować w roli przełożonego, nie uznaje nas.
14.KALETAPisałem coś [do] zboru; ale, [który] chce_być_przedniejszy [między] nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napisałem do zboru, lecz nie przyjmuje nas Diotrefes, dążący wśród nich do pierwszeństwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNapisałem kilka słów do kościoła. Jednakże Diotrefes, który rości sobie u nich prawo do pierwszeństwa, nie traktuje nas przychylnie.
17.TOR.PRZ.Pisałem do zboru, ale Diotrefes, który kocha być pierwszym z nich, nie przyjmuje nas.