« 3Jan 1:7 3 List Jana 1:8 3Jan 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My przeto dłużniśmy przyjmować takowe, abychmy społem pracującemi byli zprawdą.
2.WUJEK.1923My tedy takowe powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy.
3.RAKOW.NTMy tedy powinniśmy przyjmować takowe, abyśmy spółrobotniki byli w prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881My tedy takowych powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy.
6.JACZEWSKIpotrzeba przeto abyśmy względem nich gościnnymi byli, iżbyśmy tym sposobem stali się uczestnikami ich zasług.
7.MARIAWICIMy więc takich powinniśmy przyjmować, żebyśmy byli współpomocnikami prawdy.
8.DĄBR.WUL.1973My przeto winniśmy takich przyjmować, abyśmy byli ich współuczestnikami w pracy dla prawdy.
9.DĄBR.GR.1961My przeto winniśmy takich przyjmować, abyśmy byli ich współuczestnikami w pracy dla prawdy.
10.TYSIĄCL.WYD5Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
11.BRYTYJKAMy więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy.
12.POZNAŃSKAMy więc winniśmy takich wspierać: w ten sposób będziemy z nimi współpracować dla prawdy.
13.WARSZ.PRASKADlatego obowiązkiem naszym jest spieszyć tym ludziom z pomocą. W ten sposób będziemy współpracowali z nimi w głoszeniu prawdy.
14.KALETAMy tedy powinniśmy podejmować takowych, abyśmy pomocnikami byli zborowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc my powinniśmy takich przyjmować, abyśmy się stali takimi, co pomagają prawdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy zatem powinniśmy takich ludzi podejmować i w ten sposób stawać się współpracownikami na rzecz prawdy.
17.TOR.PRZ.My więc powinniśmy takich przyjmować, aby stawać się współpracownikami prawdy.