« 3Jan 1:5 3 List Jana 1:6 3Jan 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy świadczyli (o) miłości twojej przed zborem, dobrze uczynisz, przeprowadziwszy je godnie Bogu.
2.WUJEK.1923Którzy świadectwo dali o miłości twéj w oczach kościoła, które dobrze czyniąc odprowadziasz godnie Bogu.
3.RAKOW.NTKtórzy świadczyli o twej miłości przed Zborem; które dobrze uczynisz odprowadziwszy godnie Boga.
4.GDAŃSKA.1881Którzy świadectwo wydali o miłości twojej przed zborem; i dobrze uczynisz, jeźli ich odprowadzisz, jako przystoi przed Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017Dali oni świadectwo przed kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem.
6.JACZEWSKIktórzy publicznie chwalą cnoty twoje. Dobrze czynisz i masz zasługę przed Bogiem, gdy im w podróży jesteś pomocny.
7.MARIAWICIktórzy dali świadectwo o miłości twojej wobec całego Kościoła. Dobrze też uczynisz, gdy ich odprowadzisz podług Boga.
8.DĄBR.WUL.1973którzy wobec Kościoła wydali świadectwo o miłości twojej. Dobrze im czyniąc, postąpisz z nimi w sposób godny Boga.
9.DĄBR.GR.1961którzy wobec Kościoła zaświadczyli o miłości twojej. Dobrze uczynisz, jeśli po Bożemu zaopatrzysz ich na drogę.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni to zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga.
11.BRYTYJKAKtórzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem.
12.POZNAŃSKATo oni właśnie świadczyli wobec Kościoła o twej miłości; dobrze również czynisz zaopatrując ich na drogę, jak tego pragnie Bóg.
13.WARSZ.PRASKAOni to właśnie wobec całego Kościoła dawali świadectwo o twej miłości. Dobrze tedy uczynisz, jeśli, zgodnie z wolą Bożą, zaopatrzysz ich w to, co konieczne na dalszą drogę.
14.KALETAKtórzy świadectwo_wydali twojej miłości przed zborem; którym dobrze uczynisz, [jeśli ich] odprowadzisz, jako_przystoi [przed] Bogiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy wobec zgromadzenia wybranych poświadczyli twą miłość. Także słusznie uczynisz, gdy godnie odprowadzisz tych Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaświadczyli oni o twojej miłości przed całym kościołem. Proszę, wypraw ich w dalszą drogę w sposób godny Boga.
17.TOR.PRZ.Którzy wydali świadectwo o twojej miłości przed zborem; a dobrze uczynisz, wysyłając ich w sposób godny Boga.