« 3Jan 1:3 3 List Jana 1:4 3Jan 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Więtszego nad to nie mam wesela (jako) gdy słyszę moje dzieci wprawdzie chodzące.
2.WUJEK.1923Większéj nad tę pociechy nie mam, jedno abych słyszał, że dziatki moje chodzą w prawdzie.
3.RAKOW.NTWiętszego nad to nie mam wesela, jedno abym słyszał iż moje dzieci w prawdzie chodzą.
4.GDAŃSKA.1881Większej nad tę radości nie mam, jako gdy słyszę, iż dziatki moje chodzą w szczerości.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie.
6.JACZEWSKInie mam ja bowiem większej nad to radości, jako gdy się dowiem, że dziatki moje dobrze się prowadzą.
7.MARIAWICINie mam nad tę większej radości, jak gdy słyszę, że synowie moi według prawdy postępują.
8.DĄBR.WUL.1973Większej nad tę pociechę nie mam, jak kiedy słyszę, że synowie moi postępują zgodnie z prawdą.
9.DĄBR.GR.1961Większej nad tę pociechę nie mam, jak kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
11.BRYTYJKANie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie.
12.POZNAŃSKANie znam większej radości niż ta, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
13.WARSZ.PRASKAJa zaś największej radości doznaję właśnie wtedy, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
14.KALETAWiększej [nad] tę nie mam radości, [jako] gdy słyszę, [iż] moje dziatki w prawdzie chodzą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Większych od tych nie mam radości, by słuchać, że moje dzieci żyją w prawdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA nic nie daje mi więcej radości niż to, że moje dzieci tak żyją.
17.TOR.PRZ.Nie mam większej radości nad tę, gdy słyszę, że dzieci moje chodzą w prawdzie.