« 3Jan 1:2 3 List Jana 1:3 3Jan 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bom się uradował barzo, gdy przyszli bracia, i świadczyli twej prawdzie, jako ty wprawdzie chodzisz.
2.WUJEK.1923Wielcem się uradował, gdy przyszli bracia i dali świadectwo prawdzie twojéj, jako ty w prawdzie chodzisz.
3.RAKOW.NTAbowiem uweseliłem się wielce, gdy przyszli bracia, i świadczyli o twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wielcem się uradował, gdy przyszli bracia, i dali świadectwo o twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz.
5.GDAŃSKA.2017Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie.
6.JACZEWSKIBardzo się ucieszyłem, dowiedziawszy się od przybyłych tu braci, że żyjesz zgodnie z nauką Chrystusową,
7.MARIAWICIUradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i dawali świadectwo o twojej prawdzie, jako ty według prawdy postępujesz.
8.DĄBR.WUL.1973Uradowałem się wielce, gdy przybyli bracia i dali świadectwo prawdzie twojej, tj. jako ty zgodnie z prawdą postępujesz.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem uradowałem się wielce, gdy przybyli bracia i dali świadectwo o prawdzie twojej według tego, jak zgodnie z prawdą postępujesz.
10.TYSIĄCL.WYD5Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego [życia], bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą.
11.BRYTYJKAUradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie.
12.POZNAŃSKAUcieszyłem się bardzo z przybycia braci i ze świadectwa, jakie dali o twojej prawdzie - to jest o tym, jak ty postępujesz zgodnie z prawdą.
13.WARSZ.PRASKAUradowało mnie ogromnie przybycie braci, którzy opowiedzieli mi o świętości twego życia; widzę, że istotnie postępujesz zgodnie z prawdą.
14.KALETAUradowałem_się wielce, [gdy] przyszli bracia, i dali_świadectwo twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż bardzo się ucieszyłem, kiedy nadeszli bracia oraz świadczyli o twojej szczerości; ponieważ ty żyjesz w prawdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na twój temat. Przybywają oni od ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje twym postępowaniem.
17.TOR.PRZ.Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przychodzą bracia i gdy świadczą o twojej prawdzie, tak jak ty w prawdzie chodzisz.