« 3Jan 1:1 3 List Jana 1:2 3Jan 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy nadewszytko żądam, abyć się dobrze wodziło, i abyś zdrów, jako się dobrze powodzi twojej duszy.
2.WUJEK.1923Najmilszy! modlę się, abyć się na wszystkiem dobrze powodziło, i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi duszy twojéj.
3.RAKOW.NTMiły mój! na wszytkim życzęć abyś się dobrze powodziło, i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi twojej duszy.
4.GDAŃSKA.1881Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy.
6.JACZEWSKINajmilszy, modlę się o to, aby ci się dobrze działo i abyś był zdrów, jak na to zasługuje twoja dusza poczciwa.
7.MARIAWICINajmilszy, we wszystkich rzeczach modlę się za ciebie, aby ci się dobrze powodziło i żebyś się dobrze miał, tak jako szczęśliwie postępuje dusza twoja.
8.DĄBR.WUL.1973Najmilszy! Modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i aby stan twego zdrowia był tak dobry, jak stan twojej duszy.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowany! Modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i aby stan twego zdrowia był tak dobry jak stan twojej duszy.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak zaznaje pomyślności twoja dusza.
11.BRYTYJKAUmiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.
12.POZNAŃSKAUmiłowany, przede wszystkim proszę Boga, żeby ci się dobrze powodziło i żebyś był zdrowy, podobnie jak zdrowa jest twoja dusza.
13.WARSZ.PRASKANajmilszy, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia ciała takiego, jakim cieszy się twoja dusza.
14.KALETANajmilszy! przede wszystkim żądam, [aby] ci się_dobrze_powodziło i [abyś] był_zdrów, jako się_dobrze_powodzi twojej duszy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowany, modlę się co do wszystkich spraw, by ci się szczęśliwie powodziło i abyś był zdrowym, tak jak się szczęśliwie wiedzie twojej duszy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMój drogi, modlę się o twoje powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie ci się równie dobrze, jak twej duszy.
17.TOR.PRZ.Umiłowany! Przede wszystkim modlę się, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze powodzi się twojej duszy.