« 3Jan 1:13 3 List Jana 1:14 Jud 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:14) Lecz spodziewam się rychło cię ujrzeć a ustnie rozmówimy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjacioły na imię. Amen.
2.WUJEK.1923Lecz się nadziewam rychło cię ujrzeć, a ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów mianowicie przyjacioły.
3.RAKOW.NT(1:14) Lecz się nadziewam wnetże widzieć cię, a ustnie mówić będziemy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjacioły na imię.
4.GDAŃSKA.1881(1:14) Bo mam nadzieję, że cię w rychle ujrzę, a tedy ustnie mówić będziemy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów i ty przyjaciół z imienia.
5.GDAŃSKA.2017Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy osobiście. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół imiennie.
6.JACZEWSKISpodziewam się, że się zobaczymy i ustnie pomówimy z sobą. Pokój ci. Pozdrawiają cię przyjaciele. Każdego z przyjaciół pozdrów odemnie.
7.MARIAWICIBo mam tę nadzieję, że cię rychło ujrzę, wtedy się ustnie rozmówimy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów i ty przyjaciół imiennie.
8.DĄBR.WUL.1973(1:14) Bo mam nadzieję, że wkrótce cię ujrzę i bezpośrednio mówić będziemy. (1:15) Pokój tobie! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół każdego z osobna.
9.DĄBR.GR.1961(1:14) Bo mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i bezpośrednio mówić będziemy. (1:15) Pokój z tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół, każdego z osobna.
10.TYSIĄCL.WYD5(1:14) Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce i wtedy osobiście porozmawiamy. (1:15) Pokój niech będzie z tobą! Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół.
11.BRYTYJKA(1:14) Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę, i wtedy osobiście porozmawiamy. (1:15) Pokój z tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół.
12.POZNAŃSKASpodziewam się wkrótce cię zobaczyć i osobiście z tobą porozmawiać. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół, każdego z osobna.
13.WARSZ.PRASKA(1:14) Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy osobiście. (1:15) Pokój niech będzie z tobą! Pozdrawiają cię twoi przyjaciele. Ty również pozdrów każdego z twych przyjaciół po imieniu.
14.KALETA(1:14) Mam_nadzieję bowiem wnet ujrzeć cię, a ustami do ust mówić_będziemy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół z imienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(1:14) ponieważ mam nadzieję niebawem cię zobaczyć; więc pomówimy ustami koło ust. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię kochani bracia. Pozdrów kochanych z imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIT(1:14) gdyż mam nadzieję na rychłe spotkanie. Wówczas porozmawiamy sobie osobiście. (1:15) Życzę ci pokoju! Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty również pozdrów imiennie przyjaciół.
17.TOR.PRZ.(1:14) A mam nadzieję bezzwłocznie cię ujrzeć, a wtedy osobiście ze sobą pomówimy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół imiennie.