« 3Jan 1:11 3 List Jana 1:12 3Jan 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Demetryowi wydane jest świadectwo ode wszech, i od samej prawdy. Lecz i my świadectwo (mu) dawamy, a wiecie iż świadectwo nasze prawdziwe jest.
2.WUJEK.1923Demetryuszowi świadectwo dają wszyscy i téż sama prawda; lecz i my świadectwo dawamy: a wiesz, iż świadectwo nasze prawdziwe jest.
3.RAKOW.NTDemetriusowi świadectwo jest dane od wszytkich, i od samej prawdy; lecz i my świadczymy, a wiecie iż świadectwo nasze prawdziwe jest.
4.GDAŃSKA.1881Demetryjuszowi świadectwo jest dane od wszystkich, i od samej prawdy; lecz i my świadectwo o nim dajemy, a wiecie, iż świadectwo nasze prawdziwe jest.
5.GDAŃSKA.2017Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe.
6.JACZEWSKIDemetryusza zasługi mają uznanie u wszystkich i u samego Boga. My mu to przyznajemy, a ty wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
7.MARIAWICIDemetryuszowi świadectwo dają wszyscy i sama prawda; ale i my poświadczamy, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
8.DĄBR.WUL.1973Demetriuszowi wszyscy i nawet sama prawda świadectwo wydają, a i my też świadectwo dajemy i wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
9.DĄBR.GR.1961Demetriuszowi wszyscy, i nawet sama prawda, świadectwo wydają, a i my też świadectwo dajemy, i wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
10.TYSIĄCL.WYD5O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama Prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
11.BRYTYJKADemetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
12.POZNAŃSKADemetriuszowi dane zostało świadectwo przez wszystkich, a nawet przez samą prawdę; my również świadczymy, a ty wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
13.WARSZ.PRASKAO Demetriuszu wszyscy wyrażają się dobrze; przemawia za nim zresztą sama prawda. My również wydajemy mu takie samo świadectwo, a wiesz przecież, że to, co mówimy, jest prawdą.
14.KALETADemetriuszowi świadectwo_jest_dane od wszystkich, i od samej prawdy; i my też świadectwo_dajemy, a wiesz, iż świadectwo nasze prawdziwe jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Demetriuszowi jest poświadczone przez wszystkich braci oraz przez samą prawdę; ale my także zaświadczamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o Demetriusza, to wszyscy złożyli o nim dobre świadectwo. Prawda o nim mówi sama za siebie. My to potwierdzamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest wiarygodne.
17.TOR.PRZ.Demetriuszowi dane jest dobre świadectwo przez wszystkich i przez samą prawdę; i my także świadczymy, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.