« 3Jan 1:10 3 List Jana 1:11 3Jan 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy nie naśladuj zła, ale dobra. Kto dobrze czyni z Boga jest. A kto źle czyni nie widział Boga.
2.WUJEK.1923Najmilszy, nie naśladuj złego, ale co jest dobrego. Ktoć dobrze czyni, z Boga jest, kto źle czyni, nie widział Boga.
3.RAKOW.NTMiły mój! nie naśladuj co jest złego, ale co jest dobrego. Kto dobrze czyni, z Boga jest; a kto źle czyni, nie widział Boga.
4.GDAŃSKA.1881Najmilszy! nie naśladuj złego, ale dobrego. Kto dobrze czyni, z Boga jest; ale kto źle czyni, nie widział Boga.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, nie widział Boga.
6.JACZEWSKINajmilszy, nie złych ale dobrych naśladuj. Kto dobrze czyni, ten z Boga jest. Kto źle czyni, ten Boga nie ujrzy.
7.MARIAWICINajmilszy, nie naśladuj tego, co złe jest, ale to, co jest dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest; ale kto źle czyni, ten nie widzi Boga.
8.DĄBR.WUL.1973Najmilszy! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest, a kto źle czyni, nie widział Boga.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest, a kto źle czyni, nie widział Boga.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
11.BRYTYJKAUmiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.
12.POZNAŃSKAUmiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Kto czyni dobro, z Boga jest; kto zaś czyni zło; ten nie widział Boga.
13.WARSZ.PRASKANajmilszy, nie bierz przykładu ze złych, lecz z dobrych. Kto bowiem czyni dobrze, z Boga jest; kto zaś źle czyni, nigdy nie widział Boga.
14.KALETANajmilszy! Nie naśladuj złego, ale dobrego. [Kto] dobrze_czyni, z Boga jest; [kto] źle_czyni, nie widział Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowany, nie naśladuj nieszczęsnego ale szlachetnego człowieka. Kto postępuje szlachetnie jest z Boga. A kto postępuje źle Boga nie zobaczył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTy jednak, mój drogi, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto pełni dobro, pochodzi od Boga. Ten, kto dopuszcza się zła, nie oglądał Boga.
17.TOR.PRZ.Umiłowany! Nie naśladuj złego, lecz dobrego. Kto dobro czyni, jest z Boga; ale kto zło czyni, nie widział i nie widzi Boga.