« Efe 3:8 List do Efezjan 3:9 Efe 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I oświecać wszem któreby było szafarstwo tajemnice zakrytej od wieków w Bogu, który wszytko stworzył.
2.WUJEK.1923A iżbym objaśnił wszystkim, który jest szalunek tajemnice zakrytéj od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,
3.RAKOW.NTA iżbym oświecił wszytkich w tym, które jest szafowanie tajemnicą zakrytą od wieków w Bogu, który one wszytkie rzeczy stworzył przez Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;
5.GDAŃSKA.2017I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIi tłumaczenia wszystkim tego, jak to Bóg, stwórca świata, objawił teraz tajemnice zakryte przed wieki,
7.SYMONi żebym oświecał wszystkich, jak wielkiem jest dziełem ta tajemnica, która od wieków była zakryta w Bogu, stworzycielu wszystkich rzeczy:
8.DĄBR.WUL.1973i oświecał wszystkich, jak wielkim jest dziełem ta tajemnica zakryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył.
9.DĄBR.GR.1961i oświecał wszystkich, jak wielkim jest dziełem ta tajemnica zakryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył.
10.TYSIĄCL.WYD5i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.
11.BRYTYJKAI abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,
12.POZNAŃSKAwyjawić (wszystkim). na czym polega tajemnica planu (zbawienia), ukryta od wieków w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.
13.WARSZ.PRASKAWskutek tego głoszenia mieli też zrozumieć poganie, czym winno być urzeczywistnienie tajemnicy planów Bożych, zakrytych przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszystkim objaśnić, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego.
16.TOR.NOWE.PRZ.I oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;