« Efe 3:3 List do Efezjan 3:4 Efe 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co przeczytawszy możecie rozumieć zrozumienie moje, w tajemnicy Christusowej.
2.WUJEK.1923Jako czytając możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTStąd możecie czytając uważyć wyrozumienie moje, w tajemnicy Christusowej.)
4.GDAŃSKA.1881Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).
5.GDAŃSKA.2017Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;
6.JACZEWSKICzytając to, mogliście nabrać przekonania, że znaną mi jest tajemnica Chrystusowa.
7.SYMONa skąd wy, czytając, możecie obaczyć znajomość, jaką mam, tajemnicy Chrystusowej,
8.DĄBR.WUL.1973Czytając to możecie pojąć, jakie mam zrozumienie tajemnicy Chrystusowej
9.DĄBR.GR.1961Czytając to możecie pojąć, jakie mam zrozumienie tajemnicy Chrystusowej,
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, czytając [te słowa], możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.
11.BRYTYJKACzytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,
12.POZNAŃSKAKiedy więc to czytacie, możecie się dowiedzieć, ile wiem o tajemnicy Chrystusa.
13.WARSZ.PRASKACzytając to, co napisałem, możecie się przekonać, że rozumiem, na czym polega tajemnica Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa,
16.TOR.NOWE.PRZ.Dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa,