« Efe 3:10 List do Efezjan 3:11 Efe 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wedle wprzód założenia wieków, które uczynił w Christu Jesusie panu naszem.
2.WUJEK.1923Wedle przenaznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie Panie naszym,
3.RAKOW.NTWedle postanowienia wieków, które uczynił w Christusie Jezusie Panie naszym.
4.GDAŃSKA.1881Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
5.GDAŃSKA.2017Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
6.JACZEWSKITak to przed wieki przepowiedział Bóg, a teraz spełnia to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,
7.SYMONwedle odwiecznego postanowienia, które wykonał on w Chrystusie Jezusie Panu naszym:
8.DĄBR.WUL.1973według odwiecznego przeznaczenia, które (Bóg) wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
9.DĄBR.GR.1961według odwiecznego przeznaczenia, które (Bóg) wypełnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
10.TYSIĄCL.WYD5zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
11.BRYTYJKAWedług odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
12.POZNAŃSKAzgodnie z odwiecznym (Jego) postanowieniem, które urzeczywistnił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
13.WARSZ.PRASKAzgodnie z Jego odwieczną wolą, którą urzeczywistnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ta, w zgodzie z wiecznym zamysłem, który sprawił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zgodnie z postanowieniem powziętym przed wiekami, które wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.