« Apok 19:14 Apokalipsa Jana 19:15 Apok 19:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A z ust jego wychodził miecz ostry, aby im pobił narody. A ten sprawować je będzie prętem żelaznym. Ten też depce kadź wina zapalczywości i gniewu Boga wszechmocnego.
2.WUJEK.1923A z ust jego wychodzi miecz z obu stron ostry, aby nim bił narody. A on je rządzić będzie laską żelazną: on téż depce prasę wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.
3.RAKOW.NTA z ust jego wychodzi miecz ostry, aby im bił narody; a on je paść będzie laską żelazną; on też depce kadź wina zapalczywości i gniewu Boga wszechmogącego.
4.GDAŃSKA.1881A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga wszechmogącego.
5.GDAŃSKA.2017A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.
6.JACZEWSKIZ ust jego wychodził miecz obosieczny ku zabijaniu narodów. Rządzić on nimi będzie berłem żelaznem i w gniewie Boga Wszechmogącego deptać je będzie jako jagody winne w tloczarni.
7.APOKALYPSIS.1905I z ust jego wychodzi miecz ostry, ażeby nim pobił narody; a on paść je będzie laską żelazną; on też tłoczy prassę wina gniewu i nieosiągniętego pragnienia Boga wszechwładcy.
8.DĄBR.WUL.1973A z ust jego wychodzi miecz obosieczny, aby nim raził narody. Będzie panował nad nimi berłem żelaznym i sam zdepce prasę wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.
9.DĄBR.GR.1961A z ust jego wychodzi miecz ostry, aby nim razić narody. Będzie panował nad nimi berłem żelaznym. (Oto) sam depce kadź wrzącego wina gniewu Boga, Władcy wszechrzeczy.
10.TYSIĄCL.WYD5A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On będzie je pasał rózgą żelazną i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.
11.BRYTYJKAA z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.
12.POZNAŃSKAA z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga, Władcy wszechrzeczy.
13.WARSZ.PRASKAZ ust Jego wychodził ostry miecz, którym miał wyniszczyć narody. Będzie On je pasł rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina przerażającego gniewu Boga Wszechmocnego.
14.KALETAA z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; a on paść_będzie je laską żelazną, i on depcze prasę wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś z jego ust wychodzi ostry miecz, żeby uderzył nim narody. I sam będzie je pasł za pomocą żelaznej laski; on także depcze tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga, Wszechwładcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ Jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody! Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu Wszechmocnego Boga.
17.TOR.NOWE.PRZ.A z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim wymierzyć cios narodom; i sam będzie je pasł laską żelazną, i sam depcze tłocznię wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.