« Heb 2:7 List do Hebrajczyków 2:8 Heb 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszytko poddałeś pod nogi jego. Bo wtem poddaniu jemu wszego, nic nie opuścił coby mu nie poddano. Lecz ninie jeszcze niewidzimy jemu wszego poddanego.
2.WUJEK.1923Poddałeś wszystko pod nogi jego. Albowiem w tem, że mu wszystko poddał, niczego nie zostawił jemu nie poddanego: a teraz jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko poddano było.
3.RAKOW.NTWszytkie rzeczy poddałeś pod nogi jego. Abowiem w poddaniu jemu wszytkich rzeczy, nic nie opuścił coby jemu poddano nie było; a teraz jeszcze nie widzimy jemu poddanych wszytkich rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkoś poddał pod nogi jego. A poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co by mu poddanego nie było; lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane.
6.JACZEWSKIpoddałeś wszystko pod nogi jego. Jest tu mowa o Chrystusie, któremu Bóg poddał wszystko, nic nie wyłączając. Teraz jeszcze się to proroctwo z całą ścisłością nie spełniło:
7.SYMONJeśliże poddał mu wszystko, nic tedy nie zostawił, czegoby nie poddał.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli jednak wszystko mu poddał, tedy nie pominął niczego, czego by nie poddał. Wszakże teraz jeszcze nie widzimy, żeby wszystko poddane mu było.
9.DĄBR.GR.1961Skoro jednak wszystko mu poddał, tedy nie pominął niczego, czego by nie poddał. Wszakże teraz jeszcze nie widzimy, żeby wszystko poddane mu było.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystko poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił, co by nie było Mu poddane. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane.
11.BRYTYJKAWszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;
12.POZNAŃSKAwszystko poddałeś pod jego stopy". Skoro zatem poddał wszystko, nie zostawił niczego, co byłoby mu niepoddane. A przecież obecnie widzimy, że nie wszystko jest mu poddane.
13.WARSZ.PRASKAWszystko złożyłeś u stóp jego. Tak więc skoro wszystko złożyłeś u Jego stóp, nie ma już nic takiego, co nie byłoby poddane Jemu, choć jeszcze nie widzimy [co prawda], żeby wszystko było Mu już poddane.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wszystko poddałeś pod jego nogi. I w tym poddaniu mu wszystkiego niczego nie zostawił mu niepodporządkowanego. Ale teraz jeszcze nie poznajemy, że wszystko jest mu poddane.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITwszystko powierzyłeś jego pieczy.Gdy podporządkował Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu nie było podporządkowane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko Mu jest podporządkowane.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wszystko poddałeś pod jego nogi. Gdy bowiem wszystko Mu poddał, nie zostawił nic, co nie byłoby Mu podporządkowane; lecz teraz jeszcze nie widzimy, że wszystko jest Mu poddane.