« Heb 2:5 List do Hebrajczyków 2:6 Heb 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poświadczył lepak niegdzie niektóry mówiąc: Co jest człowiek że go pamiętasz? albo syn człowieczy że go nawiedzasz?
2.WUJEK.1923A świadczył ktoś na niektórem miejscu, mówiąc: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz; albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?
3.RAKOW.NTA świadczył gdzieści ktoś, mówiąc: Cóż jest człowiek iż pamiętasz nań; abo syn człowieczy iż nawiedzasz go?
4.GDAŃSKA.1881A świadczył ktoś na niektórem miejscu, mówiąc: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?
5.GDAŃSKA.2017Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
6.JACZEWSKIbo w Piśmie świętem rzeczono: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz; albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?
7.SYMONale temu, o którym ktoś na pewnem miejscu tak powiedział: "Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że masz pieczę o nim?
8.DĄBR.WUL.1973Stwierdził to ktoś na miejscu jednym, gdy mówił: Czymże jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieka, że go nawiedzasz.
9.DĄBR.GR.1961Stwierdził to ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieka, że go nawiedzasz.
10.TYSIĄCL.WYD5Ktoś to gdzieś potwierdził uroczyście, mówiąc: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego;
11.BRYTYJKAStwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego?
12.POZNAŃSKAKtoś to już przecież gdzieś stwierdził, mówiąc: "Kim jest człowiek, że pamiętasz o nim, czy syn człowieczy, że nim się zajmujesz?
13.WARSZ.PRASKAPrzeciwnie, na pewnym miejscu [Pisma Świętego] jest powiedziane: Czymże jest człowiek, że [Ty, Boże] pamiętasz o nim? Czym jest syn zwykłego człowieka, że tak o niego się troszczysz?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A czy ktoś gdzieś zaświadczył, mówiąc: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo Syn Człowieka, że go wypatrujesz?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStwierdził to bowiem ktoś, kiedy w którymś miejscu powiedział: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz?
16.TOR.NOWE.PRZ.Zaświadczył o tym gdzieś ktoś, mówiąc: Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo Syn Człowieczy, że go nawiedzasz?