« Heb 2:4 List do Hebrajczyków 2:5 Heb 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie aniołom podał świat przyszły, o którem mowiemy.
2.WUJEK.1923Albowiem nie Aniołom poddał Bóg okrąg ziemie przyszły, o którym mówimy.
3.RAKOW.NTAbowiem nie Aniołom poddał onego świata przyszłego, o którym mówimy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie Aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy.
5.GDAŃSKA.2017Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.
6.JACZEWSKINie pod panowanie aniołów oddał Bóg ten świat przyszły, o którym mówimy,
7.SYMONBoć nie aniołom poddał Bóg świat przyszły, o którym tu mówimy,
8.DĄBR.WUL.1973Bo nie aniołom poddał Bóg świat przyszły, o którym mówimy.
9.DĄBR.GR.1961Bo nie aniołom poddał (Bóg) świat przyszły, o którym mówimy.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.
11.BRYTYJKABo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy.
12.POZNAŃSKAPrzecież nie aniołom poddał ten przyszły świat, o którym mówimy.
13.WARSZ.PRASKAW rzeczywistości bowiem nie aniołom dał Bóg władzę nad przyszłym światem, o którym mówimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie aniołom podporządkował przyszłą, zamieszkałą ziemię, o której mówimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż nie aniołom podporządkował przyszły zamieszkały świat, o którym mówimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo nie aniołom poddał przyszły zamieszkały świat, o którym mówimy.