« Heb 2:3 List do Hebrajczyków 2:4 Heb 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy tego poświadczał Bóg, i znamiony i cudy, i rozmaitemi mocami, i ducha świętego rozdawaniem, wedle jego chcenia.
2.WUJEK.1923Gdy Bóg społu poświadczał znamiony i cudami i rozlicznemi mocami, i rozdawaniem Ducha Świętego według woléj swojéj.
3.RAKOW.NTGdy społu poświadczał Bóg i znamiony i cudami, i rozmaitemi mocami, i ducha świętego udzielaniem, według swojej wolej.
4.GDAŃSKA.1881Którym i Bóg świadectwo wydawał przez znamiona i cuda, i rozliczne mocy, i przez udzielanie Ducha Świętego według woli swojej.
5.GDAŃSKA.2017Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.
6.JACZEWSKIa Bóg cudami rozlicznymi i szafunkiem łask swoich stwierdzał prawdę ich opowiadania.
7.SYMONczemu Bóg też przyświadczył znakami, cudami, rozmaitemi mocami, i rozdawaniem Ducha świętego według swej woli.
8.DĄBR.WUL.1973Bóg też przyświadczył temu znakami, cudami, rozlicznymi mocami i darami Ducha Świętego rozdawanymi według swej woli.
9.DĄBR.GR.1961I Bóg przyświadczył to znakami, cudami, rozlicznymi mocami i darami Ducha Świętego udzielanymi według swej woli.
10.TYSIĄCL.WYD5Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.
11.BRYTYJKAA Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.
12.POZNAŃSKASam Bóg dołączył swoje świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne czyny wykazujące moc oraz przejawy działania Ducha Świętego rozdzielane według Jego upodobania.
13.WARSZ.PRASKAPonadto zaś uwierzytelnił je Bóg cudami, znakami niezwykłymi i przejawami różnych mocy oraz darami Ducha Świętego rozdzielanymi według własnej woli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg je poświadcza znakami, lecz także cudami, rozlicznymi przejawami mocy Bożej oraz działami Ducha Świętego, według Jego woli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednocześnie Bóg poświadczał je znakami i cudami, różnorodnymi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swojej woli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg równocześnie poświadcza je również przez znaki i cuda, i różne przejawy mocy, i przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.