« Heb 2:2 List do Hebrajczyków 2:3 Heb 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako się my wybiegamy tak wielkiego zaniedbawający zbawienia? Które początek wziąwszy mówienia przez Pana, od onych którzy go słuchali, ku nam zmocniło się.
2.WUJEK.1923Jakóż my się wybiegamy, jeźli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia? które gdy się poczęło przepowiadać przez Pana, od tych, którzy słyszeli, na nas potwierdzone jest.
3.RAKOW.NTJakoż my ucieczemy takowego zaniedbawszy zbawienia? Które początek wziąwszy przepowiedania przez Pana, od onych, którzy słuchali między nami, utwierdzone było.
4.GDAŃSKA.1881Jakoż my ucieczemy, jeźli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone?
5.GDAŃSKA.2017Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?
6.JACZEWSKIto jakim sposobem my jej unikniemy, jeżeli zaniedbamy tak wielkiego sposobu zbawienia? Zbawienie to począł opowiadać sam Pan, opowiadali je później jego uczniowie,
7.SYMONto jakoż my się wywiniem, jeżeli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które, ogłoszone najprzód przez Pana, przekazali nam z całą pewnością ci, którzy je sami słyszeli:
8.DĄBR.WUL.1973jakże ujdziemy gniewu my, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie głoszone z początku przez Pana, a przekazane nam przez tych, którzy słyszeli.
9.DĄBR.GR.1961jakże ujdziemy (gniewu) my, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, głoszone początkowo przez Pana, a przekazane nam i potwierdzone przez tych, którzy słyszeli.
10.TYSIĄCL.WYD5jakże my unikniemy [kary], jeśli nie będziemy się troszczyć o tak cenne zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli.
11.BRYTYJKATo jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli,
12.POZNAŃSKAto jakżeż my ocalejemy, jeśli nie zatroszczymy się o tak cenne zbawienie? Najpierw było ono ogłaszane przez Pana, następnie zostało nam przekazane jako pewne przez tych, którzy je słyszeli.
13.WARSZ.PRASKAto czyż my zdołamy uniknąć nieszczęścia, jeśli nie będziemy zabiegać o zbawienie, które – jako coś bardzo cennego – było nam ogłoszone na początku przez samego Pana, a potem zostało potwierdzone w swojej wielkości przez tych, którzy ową naukę słyszeli?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jak się wymkniemy my, gdy zaniedbamy tak wielkie zbawienie? To, które z powodu Pana wzięło początek opowiadania, i poprzez tych, co usłyszeli, zostało umocnione aż do nas.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITto w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar - zbawienie? Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało nam ono potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli.
16.TOR.NOWE.PRZ.To jak my umkniemy przed karą, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które wzięło swój początek przez zwiastowanie Pana, a nam zostało potwierdzone przez tych, którzy słyszeli.