« Heb 2:1 List do Hebrajczyków 2:2 Heb 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli przez anioły rzeczona rzecz była krzepka, a wszelkie przestępstwo i niepołuszeństwo wzięło słuszne zapłaty oddanie.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli która przez Anioły powiedziana mowa stała się trwała, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo sprawiedliwą zapłaty nagrodę wzięło,
3.RAKOW.NTAbowiem jeśli ona przez Anioły powiedziana mowa była mocna, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo brało sprawiedliwą odpłatę;
4.GDAŃSKA.1881Bo ponieważ przez Anioły mówione słowo było pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty:
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę;
6.JACZEWSKIBo jeżeli prawo Starego zakonu dane przez aniołów obowiązującem było, i wszelkie przekroczenia tego prawa i nieposłuszeństwo mu okazane słuszną odbierało karę:
7.SYMONBo jeżeli słowo, ogłoszone niegdyś przez aniołów, było pewne, tak, iż wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo sprawiedliwą odniosło zapłatę:
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem słowo wygłoszone przez aniołów miało swoją moc, tak że wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą zapłatę,
9.DĄBR.GR.1961Skoro bowiem słowo wygłoszone przez aniołów miało swoją moc, tak że wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą zapłatę,
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa okazała się mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę,
11.BRYTYJKABo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą,
12.POZNAŃSKAJeśli bowiem słowo wypowiedziane przez aniołów okazało się tak prawomocne, że wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo zostało słusznie ukarane,
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem to, co głosili aniołowie, okazało się tak stanowcze, a wszelkie wykroczenia oraz przejawy nieuległości spotkały się z zasłużoną karą,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli słowo powiedziane przez aniołów, stało się pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą,
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo jeśli Słowo wypowiedziane przez aniołów stało się pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało zgodną z prawem odpłatę,