« Heb 2:9 List do Hebrajczyków 2:10 Heb 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo przystało jemu prze którego wszytko, i przez którego wszytko, mnogie syny do sławy prowadzącego, hetmana zbawienia ich przez utrapienia wykonać.
2.WUJEK.1923Albowiem przystało jemu, dla którego wszystko, i przez którego wszystko, który wiele synów do chwały był przywiódł, sprawcę zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynić.
3.RAKOW.NTAbowiem przystało onemu dla którego one wszytkie rzeczy, i przez którego one wszytkie rzeczy, wiele synów do chwały przywodzącemu, przedniejszego wodza zbawienia ich przez utrapienia doskonałym uczynić.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
6.JACZEWSKIA niech to wczłowieczenie się Boże nie zdaje się wam rzeczą niepodobną: bo wypadało, - aby ten, dla którego stworzono wszystko i który stworzył wszystko, stał się sprawcą wszystkich zbawienia; wypadało, - aby ten, który przybył zbawić ludzi, przez cierpienie wskazał im drogę do doskonałości.
7.SYMONBo tak się podobało było temu, dla którego i przez którego są wszystkie rzeczy, i który postanowił był mnóstwo synów przywieść do chwały, iżby sprawcę zbawienia ich uwielbił przez cierpienia.
8.DĄBR.WUL.1973Przystało bowiem, aby ten, dla którego wszystko i przez którego wszystko, gdy wielu synów przywiódł był do chwały, i sprawcę ich zbawienia uwielbił przez mękę.
9.DĄBR.GR.1961Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, gdy wielu synów przywiódł był do chwały, i sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez mękę.
10.TYSIĄCL.WYD5Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko [istnieje], który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia.
11.BRYTYJKAPrzystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia.
12.POZNAŃSKAWypadało przecież, żeby Ten, dla którego jest wszystko i przez którego wszystko się stało, gdy miał doprowadzić wielu synów do chwały, uczynił pierwszego sprawcę ich zbawienia doskonałym przez cierpienie.
13.WARSZ.PRASKABóg, od którego wszystko pochodzi i dzięki któremu istnieje, pragnąc doprowadzić wielu do udziału w swojej chwale, uznał za stosowne udoskonalić przez cierpienie Sprawcę ludzkiego zbawienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż przystoi Temu, przez którego jest wszystko i dla którego jest wszystko; Temu, co przyprowadza wiele dzieci do chwały, sprawcy ich zbawienia, dokonać dzieła wśród nieszczęścia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzystało bowiem Temu, z powodu którego dzieje się wszystko i za sprawą którego się to dzieje, aby Tego, który wielu synów doprowadził do chwały, Sprawcę ich zbawienia, udoskonalić przez cierpienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przystało bowiem Temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby Tego, który wielu synów wprowadził do chwały, wodza ich zbawienia, uczynić doskonałym przez cierpienia.