« 2Kor 5:8 2 List do Koryntian 5:9 2Kor 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto i radszej (tego) żądamy choć wchodząc, choć wychodząc wdzięcznemi jemu być.
2.WUJEK.1923I dlatego usiłujemy, chociaż odległymi, chociaż przytomnymi, jemu się podobać.
3.RAKOW.NTPrzetoż też uprzejmie się staramy choć przebywając, choć pielgrzymując, abyśmy się jemu upodobali.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż też usiłujemy, bądź w ciele mieszkamy, bądź z ciała wychodzimy, onemu się podobać.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy.
6.JACZEWSKIW każdym razie starajmy mu się podobać i tu na ziemi i w niebie.
7.SYMONI dlatego też usiłujemy, czy od niego daleko, czy przy nim blisko jesteśmy, podobać się jemu.
8.DĄBR.WUL.1973I dlatego usiłujemy, odlegli czy obecni, jemu się podobać.
9.DĄBR.GR.1961I dlatego usiłujemy, odlegli czy obecni, podobać się Jemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
11.BRYTYJKADlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.
12.POZNAŃSKADlatego obojętnie, czy przebywamy z Nim, czy też jesteśmy od Niego oddaleni, staramy się usilnie Jemu podobać.
13.WARSZ.PRASKADlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego też zabiegamy czy to mieszkając w ciele, czy to wychodząc aby Mu się bardzo podobać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać.