« 2Kor 5:7 2 List do Koryntian 5:8 2Kor 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ufamy i przyjmujemy radszej wyniść z ciała, i iść do Pana.
2.WUJEK.1923A śmiemy i dobrą wolą mamy pielgrzymować raczéj od ciała, a przytomnymi być Panu.
3.RAKOW.NTLecz tuszymy, i upodobało się nam raczej pielgrzymować z ciała, a iść mieszkać do Pana.
4.GDAŃSKA.1881Lecz ufamy i wolimy raczej wynijść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana.
5.GDAŃSKA.2017Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
6.JACZEWSKIMiejmy odwagę i ochotę rozstać się z tem ciałem, a pójść do Pana.
7.SYMONmocno ufamy i tego gorąco pragniemy, abyśmy co najrychlej wyszli z tułactwa w ciele, a naleźli się w domu przy Panu.
8.DĄBR.WUL.1973ufamy jednak i wolimy raczej wyjść z tułactwa w ciele, a znaleźć się przy Panu.
9.DĄBR.GR.1961ufamy jednak i wolimy raczej wyjść z tułactwa w ciele, a znaleźć się przy Panu.
10.TYSIĄCL.WYD5Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
11.BRYTYJKAJesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
12.POZNAŃSKAUfamy. Chcielibyśmy raczej opuścić ciało i przebywać przy Panu.
13.WARSZ.PRASKAMamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ufamy i jesteśmy gotowi raczej znaleźć się z dala od ciała, a żyć przy Panu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITŻyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.