« 2Kor 5:6 2 List do Koryntian 5:7 2Kor 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo przez wiarę chodzimy, nie przez widzenie.
2.WUJEK.1923(Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie).
3.RAKOW.NT(Abowiem przez wiarę chodzimy, nie przez widzenie.)
4.GDAŃSKA.1881(Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie).
5.GDAŃSKA.2017(Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.)
6.JACZEWSKIPan i teraz jest z nami: ale wiarą go tu poznajemy, nie zaś twarzą w twarz.
7.SYMON(bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu):
8.DĄBR.WUL.1973(bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu),
9.DĄBR.GR.1961(bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu),
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.
11.BRYTYJKAGdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.
12.POZNAŃSKAW postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem.
13.WARSZ.PRASKAAlbowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(gdyż żyjemy z powodu wiary, a nie z powodu wyglądu).
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi.