« 2Kor 5:5 2 List do Koryntian 5:6 2Kor 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ufając przeto zawżdy i wiedząc iż gdy chodzim w ciele zachodzim od pana.
2.WUJEK.1923Śmiemy tedy zawsze, wiedząc, że pókiśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana.
3.RAKOW.NTTusząc tedy zawsze, i wiedząc że przebywając w ciele, pielgrzymujemy od Pana;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana:
5.GDAŃSKA.2017Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana.
6.JACZEWSKINie upadajmy przeto na duchu, wiedząc, że to życie jest drogą do Pana.
7.SYMONPrzetoż mocno zawsze ufamy: wiedząc, że pókiśmy w ciele, tułamy się daleko od Pana
8.DĄBR.WUL.1973Zawsze przeto pełni jesteśmy nadziei wiedząc, że póki przebywamy w ciele, tułamy się daleko od Pana
9.DĄBR.GR.1961Zawsze przeto pełni jesteśmy nadziei, wiedząc, że póki przebywamy w ciele, tułamy się daleko od Pana
10.TYSIĄCL.WYD5Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana.
11.BRYTYJKAWięc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana;
12.POZNAŃSKAUfamy więc zawsze i wiemy, że jak długo przebywamy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.
13.WARSZ.PRASKATak więc, mając tę ufność, wierzymy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zawsze ufając wiemy, że żyjąc w tym ciele, jesteśmy na wygnaniu od Pana,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zawsze więc ufni wiemy, że mieszkając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana;