« 2Kor 5:4 2 List do Koryntian 5:5 2Kor 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz który nas na to sprawił Bóg, (tenże) nam dał i zadatek duch.
2.WUJEK.1923A który nas na tóż sprawuje, Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
3.RAKOW.NTA on który sprawił nas ku temu samemu, jest Bóg, który też dał nam zadatek Ducha.
4.GDAŃSKA.1881A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jestci Bóg, który nam też dał zadatek Ducha.
5.GDAŃSKA.2017A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał Ducha jako zadatek.
6.JACZEWSKIBóg to, Stwórca nasz, dał nam to przeczucie nieśmiertelności.
7.SYMONA ten, który nas do tego sposobi, Bóg jest, który nam dał zadatek Ducha.
8.DĄBR.WUL.1973A tym, który nas do tego zdolnymi czyni, jest Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
9.DĄBR.GR.1961A tym, który nas do tego uzdolnił, jest Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
10.TYSIĄCL.WYD5A Bóg, który nas do tego przeznaczył, daje nam Ducha jako zadatek.
11.BRYTYJKAA tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha.
12.POZNAŃSKABóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
13.WARSZ.PRASKAA Bóg, który nas do tego przeznaczył, daje nam Ducha jako zadatek.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Tym, co nas do tego sam sobie zjednał jest Bóg, który daje nam też zadatek Ducha.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam Ducha.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek Ducha.