« 2Kor 5:3 2 List do Koryntian 5:4 2Kor 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i będąc wnamiocie wzdychamy obciążeni, gdyż niechcemy się zwlec, ale naoblec, aby pożarta śmiertelność od żywota.
2.WUJEK.1923Bo i którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni, przeto, że nie żądamy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarte było, co śmiertelne jest, od żywota.
3.RAKOW.NTAbowiemci my będąc w przybytku tym, wzdychamy będąc obciążeni; dla tego iż nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od onego żywota.
4.GDAŃSKA.1881Bo którzyśmy w tym namiocie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota.
5.GDAŃSKA.2017Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
6.JACZEWSKIDopokąd tu na ziemi żyjemy, lękamy się śmierci, a pożądamy życia wiecznego.
7.SYMONAlbowiem i my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy uciśnieni: bo nie pragniemy, żeby go z nas zwleczono, lecz żeby w nim w nowy nas przyobleczono: iżby to, co śmiertelne, wchłoniętem zostało przez życie.
8.DĄBR.WUL.1973Póki bowiem jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy uciśnieni, bo nie chcemy, aby go z nas zwleczono, lecz żeby nas przyobleczono w nowy, aby to, co śmiertelne, wchłonięte było przez życie.
9.DĄBR.GR.1961Póki bowiem przebywamy w tym przybytku, utrapieni wzdychamy, bo nie chcemy, aby go z nas zwleczono, ale żebyśmy zostali przyobleczeni w nowy, aby to, co śmiertelne, wchłonięte było przez życie.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać nań nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.
11.BRYTYJKADopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
12.POZNAŃSKAPrzebywając więc w tym namiocie wzdychamy uciśnieni, ponieważ nie chcielibyśmy go rozebrać, lecz tylko przyodziać na niego mieszkanie z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
13.WARSZ.PRASKADlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać nań nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i żyjąc w tym ciele wzdychamy, przygniecieni z tego powodu, że nie chcemy się rozebrać ale i równocześnie przyoblec; aby to, co śmiertelne zostało pochłonięte na skutek życia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba - aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale przyoblec, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.